Profil glebowy

Piękny trawnik to marzenie każdego ogrodnika. Zanim kupimy trawę w rolce i zatroszczymy się o zieloną murawę, musimy sprawdzić, jaka mamy ziemie i jak ja przygotować, by uzyskać zdrowy trawnik. Jaki wpływ na to ma profil glebowy?

 

Czym jest profil glebowy?

Profil glebowy to pionowy przekrój przez glebę do głębokości około 1,5 metra, który przedstawia jej budowę. W glebie występują poziomy zależne od procesów glebotwórczych, jakie zachodziły w danej glebie, w danym środowisku i w danym klimacie. Poszczególne warstwy gleby różnią się barwą, składem chemicznym i konsystencją. Najczęściej wyróżnia się następujące poziomy główne: organizmy żywe (rośliny, bakterie, grzyby nierozłożone lub częściowo rozłożone), próchnica – rozłożone organizmy żywe, ich poziom rozkładu może być różny, warstwa wymywania – woda wymywa różne substancje, warstwa wymywania– w tym miejscu woda osadza to, co wymyła wcześniej, skała macierzysta – skała, z której powstała gleba. Dodatkowo są wyróżniane poziomy: glejowy (za bardzo nasączony wodą), bagienny, podłoża mineralne, poziom murszenia (odwodniony), osadów podwodnych i podłoże skalne. Poziomy wyznaczane są na podstawie intensywności zmian skały macierzystej przez zachodzące w glebie procesy glebotwórcze. Rozpoznanie budowy profilu glebowego pozwala zakwalifikować glebę do odpowiedniego typu.

Po co określa się profil gleby?

W glebie wyróżnia się następujące warstwy: orną (w lesie ściółki i próchnicy), podglebia i skały macierzystej. W warstwie ornej występuje największa akumulacja związków organicznych. Właściwości warstwy podglebia zależą od czynników kształtujących glebę. Wyróżnia się w niej dwie strefy: górną (przejściową) i dolną (akumulacyjną).

Klasyfikacja gleb pod względem struktury

Struktura gleby, czyli kształt i wielkość tworzących ją cząstek mineralnych i organicznych jest istotną dla uprawy cechą. Od struktury gleby zależy przede wszystkim napowietrzenie i zdolności zatrzymywania wody. Gleba kamienista nie nadaje się do uprawy. Gleba piaszczysta jest sypka i lekka, a przede wszystkim mało urodzajna. Gleba gliniasta jest ciężka od zawartości iłu, brakuje jej powietrza i słabo przepuszcza wodę. Gleba wapienna ma dużą zawartość wapnia, szybko się nagrzewa i wysycha. Jest uboga w składniki pokarmowe, ale po wzbogaceniu w próchnicę nadaje się pod uprawy ogrodnicze.

Wpływ gleby na zielony trawnik

Jeśli teren pod trawnik jest całkowicie piaszczysty, konieczne jest utworzenie sztucznego profilu glebowego. Należy utworzyć podłoże, na które nakłada się warstwę urodzajnej gleby. Najlepsze jest podłoże gliniaste, które dłużej zatrzymuje wodę i składniki pokarmowe. Powinno ono mieć jednak taką strukturę, aby mimo deptania przepuszczało nadmiar wody i zachowywało elastyczność. Zbyt ciężką i mazistą glebę trzeba rozluźnić, dodając do niej gruby piasek.

Warto sprawdzić profil glebowy, by mieć pewność, jakie mamy podłoże na działce lub w ogrodzie. Dzięki temu będziemy wiedzieli, co zrobić, by stworzyć ładny, zielony trawnik.