Badanie gleby pod względem zawartości pierwiastków oraz pH

Piękny trawnik to zasługa odpowiedniej o niego dbałości i prawidłowego wykonania. Duże znaczenie ma także rodzaj gleby, na której zasiejemy trawę czy założymy trawnik z rolki. Jeśli trawa rośnie słabo lub wygląda nieładnie, zdecydujmy się na badanie gleby pod względem zawartości pierwiastków oraz pH.

Dlaczego warto zbadać pierwiastki w glebie i jej poziom pH?

Poznanie aktualnej zawartości składników mineralnych pozwoli na dobranie odpowiedniego nawozu, dzięki czemu trawa będzie ładnie rosła. Takie badania wykonują Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze, które swoim zasięgiem obejmują cały obszar kraju. Przeprowadzenie takiej analizy nie jest kosztowne. Konieczne jest oznaczenie pH i zawartości podstawowych makroelementów: Ca, Cl, K, Mg, N, P oraz NaCl zasolenie.

Jak pobrać próbkę gleby do badań?

Próbki gleby pobiera się po przekątnej lub w wyznaczonych uprzednio liniach przypominających litery Z lub W. Pobranie przebiega przy pomocy laski Egnera, specjalnego świdra lub zwykłego szpadla. Wykopujemy dołek o głębokości około 20 cm. Jego brzegi odginamy na grubość 1-2 cm. Pobraną próbkę (potrzebujemy około 0,50 kg) przesypujemy do woreczka foliowego lub kartonika. Do punktu badań dostarczamy materiały świeży lub po wysuszeniu w temperaturze pokojowej.

Wyniki badania gleby

Jednym z najważniejszych wyników jakie otrzymamy po wykonaniu analizy to odczyn gleby. Od niego zależy dostępność składników pokarmowych dla roślin. Trawa najlepiej rośnie na glebie lekko kwaśnej (pH 5,5-6,5), lekkiej i próchnicznej. Jeśli podłoże jest zbyt kwaśne, mieszamy je wapnem ogrodowym lub kredą. Gdy odczyn gleby będzie za wysoki np. można go obniżyć rozkładając równomiernie i mieszając z glebą torf wysoki, korę sosnową lub igliwie.

Zawartość pierwiastków w glebie

Zawartość przyswajalnych makroelementów podaje się w mg na 100 g gleby, a mikroelementów w mg na kg gleby. Określając ich skład w glebie podaje się wartości liczby graniczne. Na ich podstawie wyróżnia się w przypadku makroelementów pięć klas zawartości (bardzo niską, niską, średnią, wysoką i bardzo wysoką), a mikroelementów trzy (niską, średnią i wysoką). Wyniki trzeba zestawić z potrzebami pokarmowymi traw. Ten gatunek roślin potrzebuje wielu składników odżywczych, a szczególnie azotu (wpływa na soczyście zielone wybarwienie liści), fosforu (reguluje barwę rośliny, wspomaga odporność na suszę), potas (wpływa na pobieranie oraz parowanie wody z powierzchni roślin, czyli decyduje o uwodnieniu/jędrności rośliny).

Na podstawie wyników badań gleby można sporządzić plan nawozowy dla trawnika. Warto pozyskać wiedzę, by móc cieszyć się ładną i zdrową trawą.